PHONE NO. OF PATIALA MEDIA

Mr. Parveen Komal    9876442643

Chaudhri Parabhjit Singh  9316523260

Mr. Gurcharan Singh Manni  9417360679

Mr. Gurnam Singh Ashiana  9815713073

Mahant Ravi Kant  9417205601

Bhai  Paramjit  Singh 9317767647

Mr. Avinash Kamboj 9872277707

Mr. Anurag Sharma  9815030006

Mr. Gurmit Singh Tung  9888568156

Mr. Bhushan Sharma  9815768120

Mr. Raj Kansal  9023650049 , 9855108249

Anurag Sharma  9815030006

Charnjeev joshi  9815899172

Mr. Mahesh Kumar 9872507208

Mr.  Surinder Singh  9316217188

Mr. Darshan Ahuja 9814458515

Mr. Gurpreet Singh Chaudhry  9888188887

Mr. Ramanpreet Singh Bathla  9463200385

Mr. Aman Vadhvar  9316112927

 Mr. Anshuk Verma   7696507777

Harmeet Singh Sodhi  9814248114

Mr. Satbir Singh Dardi

Zonal Secretary Rural Media Wing : Mr. Bharat Sood  9855444404 , 9417223019

Director Cultural Affairs : Mr. Harry Bath  9815218039

Director Social Projects : Mr. Harnek Mahal  9465874442