PHONE NO. OF PATIALA MEDIA

Mr. Parveen Komal    9876442643

Chaudhri Parabhjit Singh  9316523260

Mr. Rajesh Panjola 9872762481

Mr. Vishal Rambani 9592541111

Mr. Gurcharan Singh Manni  9417360679

Mr. Gurnam Singh Ashiana  9815713073

Mahant Ravi Kant  9417205601

Bhai  Paramjit  Singh 9317767647

Mr. Gurmit Singh Tung  9888568156

Mr. Bhushan Sharma  9815768120

Mr. Mahesh Kumar 9872507208

Mr.  Surinder Singh  9316217188

Mr. Darshan Ahuja 9814458515

Mr. Gurpreet Singh Chaudhry  9888188887

Mr. Aman Vadhvar  9316112927

 Mr. Anshuk Verma   7696507777

Harmeet Singh Sodhi  9814248114

Mr. Satbir Singh Dardi  9815504554

Mr. Bharat Sood  9855444404 , 9417223019

Mr. Harry Bath  9815218039